ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Добре дошли в официалния сайт на Професионална гимназия
по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" – Русе

Професионална гимназия по промишлени технологии е училище с дългогодишна история, доказала своето достойно място в образователната система.

Членството на България в ЕС, новите изисквания, новите възможности, които се откриват пред подрастващите, изискват от училището да осигури условия, в които учениците да могат да получат знания и умения, за да се реализират адекватно на пазара на труда.

Тук можете да намерите актуална информация за специалностите, изучавани в гимназията и условията за кандидатстване. Ще се запознаете с преподавателския състав и ще научите за деветдесет и осем годишната история на гимназията.

Всяка личност крие заложби, повярвай в себе си!

Нашето училище предлага обучение по съвременни и предпочитани специалности, учениците получават качествени знания и отлични професионални умения. Ние разполагаме с модерно обзаведени учебни стаи с компютър, интернет и мултимедия, компютърни кабинети с интерактивни дъски, модерен физкултурен салон с пет вида спорт, модерни работилници по учебна и производствена практика оборудвани с модерна техника и собствено общежитие.

Провеждали сме производствена практика и професионално обучение по специалности в Германия, Франция, Италия и Англия. Учениците имат възможност за изява и развитие на личностните заложби в разнообразни извънкласни дейности.