ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Ученич. практики
Ученич. практики

Ученически практики Печат Е-мейл

 

Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е насочен към успешна и плавна реализация на завършващите към реалния трудов пазар.

В края на миналата година екип от специалисти от Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров” направи подбор и реклама по стартиращия проект сред фирми на територията на града. Шест фирми откликнаха на нуждите на професионалния ни профил: за специалност „Газова техника”- „Овергаз Север - ЕАД”, за специалност „Хладилна техника”- „Идеал ООД, за специалност „Промишлен дизайн” - „Примакс ООД, „Братя ПасевиООД, „Артистика ООД и „Оми студио ООД.

В началото на месец март стартираха своя трудов път в реални условия тридесет ученици от дванадесети клас по специалността, която изучават в гимназията. На всеки участник в проекта бе осигурено работно място, наставник от фирмата-партньор и наблюдаващ учител, които съвместно в продължение на 240 часа трябваше да реализират по график набелязани професионални умения и дейности.

Практиката допринесе и изгради редица позитиви у младите хора. Те не само усвоиха нови професионални умения, но и разбраха в какво се състои силата на екипната работа; високата отговорност, пред която е изправен всеки един професионалист и още много нови дейности, които не могат да бъдат реализирани в днешното българско училище. Успешно изработените часове добавиха и финансов ресурс от 300 лв. на всеки ученик. Най-добрите бяха одобрени от фирмите-партньори и им бе предложено бъдещо сътрудничество. Това са: Станислава Станчева от „Оми студио ООД, Майя Металова от „Братя Пасеви ООД, Ерсин Изетов от „Примакс ООД, Валентин Иванов от „Идеал ООД, Пламен Костов от „Овергаз Север ЕАД.

Завършването на поредния проект в ПГПТ „Атанас Ц. Буров” допринесе за засилване на позициите на професионалното образование и доказва максимата, че не може да съществува добра икономика без професионално квалифицирани кадри. Взаимовръзката между образование и бизнес категорично трябва да се издигне на нов етап.

Виж галерия 

Газова техника

Девет ученици от специалност „Газова техника” развиваха своите професионални и личностни качества в различни направления: пресмятане на потребна топлина; оразмеряване и изработване на газови инсталации; монтиране, демонтиране и сервизно обслужване на различни газови уреди и други дейности, свързани с поддръжката на газоразпределителната мрежа в града. Стажантите имаха възможност и за работа с клиенти в демонстрационен център.

 

 

 

 

Промишлен дизайн

- По специалност „Промишлен дизайн” единадесет ученици бяха разпределени в четири фирми със сходен профил на дейност. Част от тях се занимаваха с графичен дизайн и печатна реклама, а други като консултант- дизайнери работиха по интериорни решения. Изключителен интерес учениците проявиха към предпечатната подготовка и различните материали, с които се работи в тази сфера.

 

 

 

 

Хладилна техника

- Русенската фирма „Идеал” ООД предостави възможност на десет ученици от специалност „Хладилна техника” да проведат интересна и обогатяваща ученическа практика. В рамките на предвидените часове бъдещите специалисти придобиха допълнителни практически знания и умения как да ремонтират и обслужват промишлена, хладилна, климатична и битова техника. Този вид сътрудничество е изключително ползотворно за младите хора, защото дава възможност за плавна адаптация от учебна в реална производствена среда.