ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Техническа база

Техническа база Печат Е-мейл

 

 

Материалнo техническа база

Професионална гимназия по промишлени технологии "Атанас Цонев Буров" – гр. Русе разполага с добре оборудвана учебно - техническа база със специализирани кабинети и работилници, където учениците усвояват умения по различни специалности.


В добре подредените кабинети по «Рисуване» и «Моделиране», учениците от специалност «Промишлен дизайн» прилагат своите знания и умения. Кабинетът по «Рисуване» е оборудван със стативи, изработени от учиници в часовете по учебна практика. За осигуряване на ефективно обучение е оборудван учебен кабинет по “Моделиране”. В него са разположени въртящи стойки, необходими при извайване и изработване на фигурите.


Училището разполага с два кабинета по «Техническо чертане», в които ученици от всички специалности развиват техническа мисъл и придобиват опит за пространствено мислене.
Открити са четири компютърни кабинета, снабдени с необходимия софтуер: Microsoft office, CorelDraw, Photoshop, 3D Studio max, AutoCad и хардуер, необходим за часовете по "Информатика", "Информационни технологии", "Компютърна графика". Осигурен е и свободен достъп до Интернет на всички ученици и учители.


Учениците със специфични образователни потребности полагат основите на професията «Работник в заведенията за хранене и развлечения» в специално оборудвана работилница по «Готварство» и в кабинет по «Сервиране». За специалността «Шивачество» е създаден напълно оборудван с шевни машини кабинет за провеждане на учебна практика.


Професионалната подготовка е основа на професионалното обучение на учениците. Учебната практика се провежда в учебни работилници на ПГПТ “Атанас Ц. Буров”, които са разположени на ул. “Розова Долина” № 32 и № 42, тел.0893550170


Въведените учебни дисциплини, изискват съвременно оборудване на учебните работилници. Необходимо бе обновяване на техниката и техническите съоръжения, поради въведените в последните 4-5 години нови професии и специалности. Учителите и учениците се нуждаеха от обогатяване на материалната база, от използване на съвременни методи и средства, техники и технологии за професионално обучение, съобразявайки се с Европейските стандарти.


За нуждите на обучението по специалност “Газова техника” със собствени средства е оборудвана «Газова лаборатория». Благодарение на всеотдайния труд на ръководството и учителите - специалисти, лабораторията придоби европейски вид. Закупените съвременни газови уреди и съоръжения / газови котли, бойлери и готварски печки/ притежават необходимите технически характеристики и параметри, които се използват за максимално усвояване на учебния материал и изграждане на професионални умения у бъдещите газови техници.


Учениците от специалност «Топлотехника» усвояват знания в специални работилници, оборудвани с домашни компресорни хладилници, хладилници за търговската мрежа и климатици, със специфични за професията инструменти и стендове, които дават възможност на учениците да усвоят практически знания и умения при дефектация и монтаж на хладилните инсталации.


Добрата материално-техническа база дава възможност на учениците да усвоят умения за избраните от тях професии. Добрата професионална подготовка е гаранция за ефективната реализация на завършилите на Европейския пазар на труда.

 

Връзки към галерията