ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Педагогически

Педагогически персонал Печат Е-мейл

 

Име, презиме фамилия

Длъжност

1

Гергана Грозданова Георгиева

старши учител по български език и литература

2

Анна Димитрова Джипова - Цветкова старши учител по български език и литература и руски език

3

Геновева Дечева Георгиева
старши учител по английски език и чужд език по професията

4

Емел Мехмед Солак старши учител по физика и астронамия и математика

5

Лида Цветанова Чобанова старши учител по математика и информатика

6

Ирена Николова Христова старши учител по история и цивилизация

7

Анастасия Тодорова Митева главен учител по география

8

Димитрина Димитрова Методиева учител по обществени науки

9

Маринела Христова Маринова старши учител по физическо възпитание и спорт

10

Атанас Христов Бъчваров старши учител, теоретично обучение

11

инж. Златка Славова Рашкова старши учител, теоретично обучение

12

инж. Пенка Вескова Трифонова старши учител, теоретично обучение

13

инж. Даниела Колева Балканска старши учител, теоретично обучение

14

инж. Елисавета Владимирова Стайкова старши учител, теоретично обучение

15

инж. Йонка Емилова Димитрова старши учител, теоретично обучение

16

инж. Малинка Красимирова Антонова старши учител, теоретично обучение

17

инж. Даниела Георгиева Николова учител, практическо обучение

18

Свилен Тотев Семов старши учител, практическо обучение

19

Руси Димитров Русев старши учител, практическо обучение

20

Мира Константинова Лунгова ресурсен учител

21

Тошко Иванов Цветков главен възпитател

22

Татяна Аврамова Иванова
старши възпитател

23

Димитър Николаев Димов възпитател

24

Валентин Дочев Дочев
старши възпитател

25

Иван Илиев Илиев
възпитател

26

Антоанета Йорданова Петрова старши възпитател

27

Невена Пенкова Димитрова възпитател

28

Кремена Богданова Стефанова възпитател

29

Татяна Веселинова Кюранова психолог