ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Педагогически

Педагогически персонал Печат Е-мейл

 

Име, презиме фамилия

Длъжност

1 Татяна Веселинова Кюранова Психолог, училищен
Вероника Владимирова Пашова Психолог, училищен
2 Мира Константинова Лунгова Старши учител, ресурсен

3

Гергана Грозданова Георгиева

Старши учител по български език и литература

4

инж. Радомира Дамянова Цанева
Учител по български език и литература и руски език

5

инж. Диана Илиева Панчева
Старши учител по английски език

6

Емел Мехмед Солак Старши учител по физика и астронамия и математика

7

Катя Йорданова Цветкова
Старши учител по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

8

Ирена Николова Христова Старши учител по история и цивилизация

9

Анастасия Тодорова Митева Главен учител по география и икономика, история и цивилизация

10

Димитрина Димитрова Методиева Старши учител по философски цикъл

11

Любомир Йорданов Ковачев
Старши учител по физическо възпитание и спорт
12 инж. Даниела Георгиева Николова
Старши учител по информационни технологии и теоретично обучение

13

Вероника Орлинова Дончева
Учител по професионална подготовка
14 инж. Пенка Вескова Трифонова Старши учител по немски език и теоретично обучение

15

инж. Йонка Емилова Димитрова Старши учител, теоретично обучение

16

инж. Златка Славова Рашкова Старши учител, теоретично обучение

17

инж. Елисавета Владимирова Стайкова Старши учител, теоретично обучение

18

инж. Даниела Колева Балканска Старши учител практическо обучение

19

Свилен Тотев Семов Учител методик професионална подготовка

20

Руси Димитров Русев Старши учител практическо обучение

21

Тошко Иванов Цветков Главен възпитател

22

инж. Емилия Денева Братоева
Старши възпитател

23

инж. Димитър Николаев Димов Възпитател

24

Антоанета Йорданова Петрова Старши възпитател

25

инж. Кремена Богданова Стефанова Старши възпитател

26

инж. Иван Илиев Илиев
Възпитател

27

Евелина Бойчинова Арсова
Възпитател