ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Проекти arrow „Нови знания за чиста енергия”

„Нови знания за чиста енергия” Печат Е-мейл
Инициатор на проекта: ПГПТ “А.Ц.Буров”- гр. Русе
Проектът се реализира в гр. Портсмут, Англия
 
Старт на проекта:
Проект №2010-1-BG1-LEO01-03192
Проектът стартира на 05.07.2011г.
Участници в проекта: Двадесет ученици от девети до дванадесети клас от ПГПТ “А. Ц. Буров” – гр. Русе, обучаващи се по професията „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”, специалности "Газова техника", "Топлотехника", "Хладилна техника” и двама учители - ръководители.
  
 Целите на проекта включваха:
• Придобиване на европейски опит в областта на енергетиката и енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия;
• Изграждане на практически умения у учениците за работа с модерна техника и технологии, свързани с изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда;
• Усвояване на теоретични и практически умения за ефективно използване на природен газ и слънчева енергия за отопление;
• Подобряване на чуждоезиковите умения на учениците;
• Взаимстване на нови методи за теоретично и практическо обучение по професията;
Настоящият проект способства за реализиране на една от целите на програмата, „Учене през целия живот”, като подобри качеството и увеличи обема на мобилностите в Европа на хора, преминаващи първоначално професионално образование и обучение.
 Реализирането на проекта ще подкрепи развитието на иновативни образователни подходи и практики в посока учене през целия живот и непрекъснато усъвършенстване на личните умения и творчество.
Организация на занятията
Работната програма по проекта от 4 седмици беше предварително разработена и съгласувана с партньора. Тя включваше теоретични занятия, професионални визити и практика по работни места.
Партньорите от“Training Vision Ltd”гр. Портсмут успяха да осигурят изпълнението на работната програма.
 Теоретични лекции по теми:
·         Организация на професионалното обучение в Англия- съдържание на обучението. Техник на енергийни съоръжения и инсталации- изисквания към професията в Англия.
·         Запознаване с тенденциите за развитие на енергетиката в Англия и в частност на газоснабдяването;  законодателство,  свързано с енергийната ефективност и опазване на околната среда.
·         Запознаване с тенденциите за развитие на възобновяемите източници на енергия 
·         Запознаване със стандартите за организация на дейностите, свързани с изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда
·         Посещение на Портсмутски университет - информация за теоретичното и практическото обучение;разглеждане на материалната база на факултет Енергетика
·         Запознаване с проектите  на университета, свързани с изискванията за енергийна ефективност и опазване на околната среда.
 
Професионални визити и практики по работни места
 
Организирани бяха професионални визити и практики във фирмите
  • Space Renewable Energy Ltd.
  • The Air Conditioning & Heatingи
  • Freedom Heat pumps
  • Portsmouth College
  • British Gas-The Energy Academy Thatcham
  
Проектът се осъществи със съдействието и финансовата подкрепа на Европейската комисия, секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност "Мобилност" по "Програма за учене през целия живот"

 

 
Следваща >