ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Документи arrow Училищни arrow Заявление за втори предмет в дипломата

Заявление за втори предмет в дипломата Печат Е-мейл

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ “Ат. Ц. БУРОВ” - РУСЕ

 

 

 

 

Вх. № _____________ / _________________ г.                                                ДО      

                                                                                                                      ДИРЕКТОРА НА

                                                                                                                      ПГПТ “Ат. Ц. Буров”

                                                                                                                      Р У С Е

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

 

От ___________________________________________________________________________________ ,

/Име, презиме и фамилия на ученика/

ЕГН ______________________________;                                

 

ученик в _________ клас, ________________________________________________________________

/професия/специалност/

______________________________________________________________________________________.

           

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

 

През учебната _____________________ г. предстои да завърша ХІІ клас. На основание § 8, ал. 5 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗНП (ДВ бр. 105/22.12.2006 г.), желая като втори учебен предмет в дипломата ми за средно образование да бъде вписана оценката по: _____________________________________________________________________________ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: __________________                                                     Ученик: _____________________________

Гр. ____________________                                                                                         /подпис/

 

Длъжностно лице:________________________                                              

                                               /подпис/                                                                                    

 
< Предишна   Следваща >