ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Документи arrow Училищни arrow Подкрепа за успех - Проект BG05M20P001-2.011-0001

Подкрепа за успех - Проект BG05M20P001-2.011-0001 Печат Е-мейл

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ЧЛ.17 И ЧЛ. 27 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОПУСКИ ПРИ УСВОЯВАНЕТО НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ С ЦЕЛ УСПЕШНО ПОЛАГАНЕ НА ДЗИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

 

 
< Предишна   Следваща >