ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:Начало arrow Подкрепа за успех arrow Клуб „Български език и литература“ - във втори гимназиален етап

Клуб „Български език и литература“ - във втори гимназиален етап Печат Е-мейл

Ръководител на група “Български език и литература” – инж. Радомира Цанева

Дейността обхваща допълнителни обучения по “Български език и литература” за превенция на обучителни затруднения и преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл. 17, 27 и 30 от Наредбата за приобщаващо образование.

Цел на обучението: Покрива основните стандарти по български език и литература, заложени в учебната програма за 12 клас, добро владеене на нормите на съвременния български книжовен език и прилагане на правила в определен езиков контекст, във връзка с успешно полагане на държавния зрелостен изпит. Преодоляване на обучителните затруднения на учениците по български език и литература, чрез прилагане на различни подходи, включително и диференциран.

Очаквани резултати: Дейността е насочена към ученици от класовете от втория гимназиален етап на образование за провеждане на допълнителни обучения за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература.

Изпълнението на дейността следва да спомогне за намаляване на броя на преждевременно напусналите образователната система и увеличаване на броя на успешно завършилите средно образование.

 

 
< Предишна   Следваща >