ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:
Вихромир

Студент съм в I курс задочна форма на обучение в специалност „Маркетинг” на РУ „Ангел Кънчев”.

Завърших ПГПТ” Атанас Ц. Буров” през 2010 г., специалност „Промишлен дизайн”. Образованието и квалификацията, която получих в училище, както и обучението в университета ще допринесат за по-успешната ми професионална реализация на пазара на труда.