ПГПТ "Атанас Ц. Буров"

Професионална гимназия по промишлени технологии - Русе

Следвай ни във Фейсбук

Търсене в сайта

Вие сте тук:
Иван
Студент съм в РУ „Ангел Кънчев”, специалност ”Земеделска техника и технологии”
ПГПТ „Атанас Ц.Буров” ми помогна да се развивам в специалностите, свързани с металообработване, материалознание, металорежещи машини.Училището ми помогна да се изградя като личност. Научихме много неща за живота.
Учителите бяха много добри, много загрижени, отзивчиви. Научиха ни как да се държим в обществото, подкрепяха ни.
След завършване на висшето образование се надявам на по-добра перспектива и развитие в областта на земеделската техника и технологии.