Ръководство

 

Име, презиме фамилия

Длъжност

1

инж. Венцислав Илиев Василев
Директор

2

Лида Цветанова Чобанова
Заместник директор, административно-стопанската дейност