Непедагогически персонал

 

Име, презиме фамилия

Длъжност

1 Начко Кънчев Начев Главен счетоводител
2 Даниела Стефанова Иванова Счетоводител
3 Милка Иванова Шенкова Касиер - домакин
4 Петя Русева Филева
Технически секретар
5 Милена Тодорова Стоянова Началник склад
6 Даниела Янакиева Димитрова Домакин в общежитие
7 Валентин Георгиев Димитров Работник, поддръжка на сгради
8 Ерхан Неджетов Мустафов
Работник, поддръжка на сгради
9 Георги Яков Маринов Огняр
10 Албена Борисова Върбанова Хигиенист
11 Катя Василева Терзиева Хигиенист
12 Милка Милчева Абрашева Хигиенист
13 Назике Мехмедали Ибрям Хигиенист
14 Валя Любенова Капинова Хигиенист