Ръководители на проект Твоят час

Ръководители на дейностите по проект „Твоят час“

Дейност

Ръководител

1.

"Ученето на английски - лесно и забавно"

Валентина Николова Иванова

2.

Аз обичам да играя футбол

Маринела Христова Маринова

3.

Български език и литература

Гергана Грозданова Георгиева

4.

Дигитални компетентности

инж. Венцислав Илиев Василев

5.

Занимания по изящни изкуства и фотография

Атанас Христов Бъчваров

6.

Информирани и здрави

Тошко Иванов Цветков

7.

Компютърно 3D моделиране с SolidWorks

инж. Александър Кирилов Иванов

8.

Математика за всички

Лида Цветанова Чобанова

9.

Овладяване на книжовните норми на Съвременния български език

Ценка Василева Станкулова

10.

Психично здраве и личностно развитие

Татяна Веселинова Кюранова