График за дейностите в ПГПТ "Атанас Буров" по приемането на ученици в VIII клас

График за дейностите в ПГПТ "Атанас Буров" по приемането на ученици в VIII клас за учебната 2019 - 2020 година може да изтеглите от тук.