Заявление за европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

Заявление за европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021-2022 г.) може да изтеглите от тук.