Годишен касов отчет за финансовата 2019 г.

Касов отчет за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. може да свалите от тук.