Коригирана документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Коригирана документация за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР на общежитието на ПГПТ "Атанас Буров" може да изтеглите от тук.