В отговор на постъпило запитване, на осн. чл. 180, ал. 1 ЗОП

В отговор на постъпило запитване, на осн. чл. 180, ал. 1 ЗОП, правя следните писмени разяснения от тук.