План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза 2020-2021

План за работа на училищния координационен съвет за справяне с тормоза 2020-2021 година може да изтеглите от тук.