Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка може да изтеглите от тук.